Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. I 2022

conform HG 878/2005

Divizia de betoane
Obiect de activitate: fabricarea de betoane, șape și mortare

Divizia de betoane a HeidelbergCement România S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații:

Denumire punct de lucru Tipul actului de reglementare Nr. autorizație Data eliberării Valabilitate
Bacău Autorizație de mediu 12 22.01.2013 22.01.2023
Brăila-Vădeni Autorizație de mediu 122 02.10.2019 01.10.2024
Brașov Autorizație de mediu 18 02.02.2022 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Cluj Napoca Autorizație de mediu 296 20.10.2014 În procedură de reautorizare
Constanța Autorizație de mediu 399 27.11.2012 27.11.2022
Craiova Autorizație de mediu 17 21.01.2013 21.01.2023
Deva Autorizație de mediu HD-94 12.04.2013 12.04.2023
Iași Autorizație de mediu 79 06.11.2017 06.11.2022
Jilava Autorizație de mediu 37 19.02.2010 În procedură de reautorizare
Lețcani Autorizație de mediu 216 18.12.2019 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Militari Autorizație de mediu 151 22.04.2019 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Mogoșoaia Autorizație de mediu 141 29.04.2013 29.04.2023
Oradea Autorizație de mediu 251 04.07.2013 03.07.2023
Pantelimon Autorizație de mediu 51 01.03.2012 În procedură de reautorizare
Pitești Autorizație de mediu 48 10.03.2010 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Ploiești Autorizație de mediu PH-196 22.06.2020 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Târgoviște Autorizație de mediu 9137 18.09.2013 18.09.2023
Timișoara Autorizație de mediu 10409 04.07.2011 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

Factorii de mediu sunt atent monitorizați prin intermediul unor laboratoare externe acreditate, conform periodicității specificate în autorizațiile deținute. 

Operațiunile de valorificare/ eliminare a deșeurilor se desfășoară numai cu operatori autorizați și în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul activității raportează periodic Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului rezultatele activității de monitorizare a emisiilor în mediu și a nivelului de poluare de impact, conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare. 

În perioada ianuarie – martie 2022, pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită de emisie pentru poluanții stabiliți în Autorizațiile de mediu și Autorizațiile de gospodărire a apelor.