Fabrica de ciment Fieni

Istoria celei mai vechi fabrici de ciment în funcțiune din România a început la Fieni, în 1914. Atunci, datorită câtorva ingineri de excepție, care au putut să anticipeze și să răspundă provocărilor ivite într-o industrie abia apărută, au fost puse bazele unei fabrici ce avea să devină mai târziu un simbol al inovației și profesionalismului.

Cimentul produs la Fieni a avut o contribuție importantă la construcția României pe care o știm astăzi, reușind să scrie istoria acestei națiuni timp de un secol. Produsele durabile și de înaltă calitate oferite au fost utilizate la construcția celor mai semnificative simboluri naționale. Hotelul Intercontinental din București, Teatrul Național, Barajul de la Vidraru sunt doar câteva exemple din lunga listă a obiectivelor construite cu cimentul produs la Fieni.

Fabrica dispune de o capacitate de producție autorizată de 2,5 milioane de tone de ciment pe an.

În octombrie 2002, am preluat fabrica, numită până atunci „Tagrimpex Romcif Fieni”.

Ce am făcut de la achiziție

Am realizat investiții de mediu în valoare totală de peste 12 milioane de Euro.

În momentul achiziției fabricii, una dintre principalele instalații de desprăfuire – electrofiltrul – era în funcțiune din anul 1974. Înstalația a fost înlocuită cu una ultramodernă, printr-o investiție de 2 milioane de Euro.

Totodată, am modernizat utilajele de desprăfuire folosite în procesele de producție, transport și stocare a cimentului. Astfel, am reușit să reducem cantitățile de praf eliberat în atmosferă și emisiile de gaze de ardere. În prezent, aceste emisii sunt situate sub limitele legale.

Realizăm monitorizarea continuă a emisiilor la cuptorul de clincher și am diversificat gama combustibililor alternativi utilizați.

Cum reducem poluarea, folosind combustibili alternativi

O altă preocupare importantă pentru protecția mediului înconjurător este cea pentru creșterea eficienței energetice. În 2014, a fost finalizată o investiție de aproximativ 83 de milioane de lei, din care circa 35% reprezintă finanţări din fonduri europene. Astfel, prin instalația de la Fieni, o parte din căldura generată de procesul de fabricație a clincherului este recuperată și convertită în energie electrică (WHPG – Waste Heat Power Generation) care este utilizată intern în fluxul de producție.

Performanța de mediu

Atât la preluarea fabricii, cât și în primii ani după aceasta, emisiile de praf în atmosferă s-au situat cu mult peste limita legală.

Prin investițiile făcute, emisiile au scăzut cu peste 90 de procente și astăzi se situează sub limita legală.

Concentrație medie anuală pulberi fabrica de ciment Fieni (mg/Nm3)

Pentru a ne încadra în limitele legale autorizate, calitatea apelor menajere este monitorizată periodic prin:

  • Laboratoare proprii;
  • Direcția Apelor Buzău Ialomița SGA Dâmbovița;
  • Un laborator independent acreditat.

Tabelul de mai jos prezintă valorile emisiilor specifice în 2016, în comparație cu rezultatele obținute prin folosirea celor mai bune tehnologii disponibile în Uniunea Europeană.

Indicator

UMFabrica FieniCele mai bune valori UE
Emisie pulberi cuptorkg/t clincher0,0040,01 – 0,4
Emisie NOx cuptorkg/t clincher0,65< 0,4 – 6
Emisie SO2 cuptorkg/t clincher0,001< 0,02 – 7
Emisie CO cuptorkg/t clincher1,491 – 4
Concentrație medie anuală NOx fabrica de ciment Fieni (mg/Nm3)
Concentrație medie anuală SO2 fabrica de ciment Fieni (mg/Nm3)

Valoarea limită de emisie maximă autorizată pentru perioada 2006 -2009 a fost de 400 mg/Nm3, pentru perioada 2009-2016 limita a fost de 450 mg/Nm3, iar din 2016 s-a revenit la limita maximă autorizată de 400 mg/Nm3.

Fieni – total investiții cumulate de mediu și valorificare deșeuri (mii Euro)

Fabrica de ciment Fieni

Tel: 
+ 40 245 60 64 24
Fax: 
+ 40 245 77 40 91
HeidelbergCement România S.A.
Strada Aurel Rainu 32-34
135100 Fieni
România

Descărcări

Localizare

Click pe pin pentru mai multe informații