Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. II 2022

conform HG 878/2005

Divizia Agregate

Obiect de activitate: 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei; 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului. 

Divizia Agregate a HeidelbergCement România S.A își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații de mediu:

Nr.crt

Denumire punct de lucru

Tipul actului de reglementare

Nr. autorizație

Data eliberării

Valabilitatea

1

Balastiera Ghioroc, jud.Arad

Autorizație de mediu

10133

07.06.2013

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

2

Cariera Șoimoș, jud.Arad

Autorizație de mediu

102

21.08.2019

21.08.2024

3

Cariera Aciuța II, jud.Arad

Autorizație de mediu

10202

14.08.2013

14.08.2023

4

Cariera Măgura Sârbi-Brănișca, jud.Hunedoara

Autorizație de mediu

HD-213

25.06.2012

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

5

Cariera Brădișorul de Jos II - Maidan, jud Caraș Severin

Autorizație de mediu

6

28.01.2019

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

6

Cariera Pleșa Porceni, jud.Gorj

Autorizație de mediu

28

04.03.2013

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

7

Balastiera Slătioara, jud.Olt

Autorizație de mediu

163

13.07.2012

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

8

Balastiera Fărcașele, jud. Olt

Autorizație de mediu

139

20.06.2011

Depusă documentație reautorizare 

9

Balastiera Cornetu,jud.Giurgiu

Autorizație de mediu

39

22.06.2016

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
10

Balastiera Cornetu,jud.Ilfov

Autorizație de mediu

12

19.01.2012

Depusă documentație reautorizare
11

Cariera Malnaș Băi, jud.Covasna

Autorizație de mediu 101 24.09.2019 24.09.2024
12

Cariera Turcoaia-Iglicioara, jud.Tulcea

Autorizație de mediu 8711 28.02.2014 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
13

Balastiera Doaga, jud. Vrancea

Autorizație de mediu 15 12.01.2012 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

 

Factorii de mediu sunt atenți monitorizați prin intermediul unor laboratoare externe, cu periodicitatea specificată în autorizațiile deținute.

 

Operațiunile de valorificare/eliminare a deșeurilor se desfășoară numai cu operatori autorizați și în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul activității raportează periodic Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului rezultatele activității de monitorizare a factorilor de mediu conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare.

În perioada aprilie - iunie 2022 pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită stabilite în Autorizațiile de mediu.