Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. I 2022

conform HG 878/2005

Divizia Agregate

Obiect de activitate: 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei; 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului. 

Divizia Agregate a HeidelbergCement România S.A își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații de mediu:

Denumire punct de lucru Tipul actului de reglementare Nr. autorizație Data eliberării Valabilitatea
Balastiera Ghioroc, jud. Arad Autorizație de mediu 10133 07.06.2013 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Cariera Șoimoș, jud. Arad Autorizație de mediu 102 21.08.2019 21.08.2024
Cariera Aciuța II, jud. Arad Autorizație de mediu 10202 14.08.2013 14.08.2023
Cariera Măgura Sârbi-Brănișca, jud. Hunedoara Autorizație de mediu HD-213 25.06.2012 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Cariera Brădișorul de Jos II - Maidan, jud. Caraș Severin Autorizație de mediu 6 28.01.2019 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Cariera Pleșa Porceni, jud. Gorj Autorizație de mediu 28 04.03.2013 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Balastiera Slătioara, jud. Olt Autorizație de mediu 163 13.07.2012 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Balastiera Fărcașele, jud. Olt Autorizație de mediu 139 20.06.2011 Depusă documentație reautorizare
Balastiera Cornetu, jud. Giurgiu Autorizație de mediu 39 22.06.2016 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
Balastiera Cornetu, jud. Ilfov Autorizație de mediu 12 19.01.2012 Depusă documentație reautorizare
Cariera Malnaș Băi, jud. Covasna Autorizație de mediu 101 24.09.2019 24.09.2024
Cariera Turcoaia-Iglicioara, jud. Tulcea Autorizație de mediu 8711 28.02.2014 27.02.2024
Balastiera Doaga, jud. Vrancea Autorizație de mediu 15 12.01.2012 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

Factorii de mediu sunt atenți monitorizați prin intermediul unor laboratoare externe, cu periodicitatea specificată în autorizațiile deținute.

Operațiunile de valorificare/eliminare a deșeurilor se desfășoară numai cu operatori autorizați și în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul activității raportează periodic Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului rezultatele activității de monitorizare a factorilor de mediu conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare.

În perioada ianuarie - martie 2022 pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită stabilite în Autorizațiile de mediu.