Anunț public privind dezbaterea publică

HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Exploatare agregate minerale prin decolmatarea cuvei lacului de acumulare Slatina, județul Olt, balastiera Slătioara” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Slătioara, cuveta lacului de acumulare Slatina, jud. Olt.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
    
Rapoartele şi studiile, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. I. Morosanu, nr. 3, jud. Olt şi la HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A. cu sediul în municipiul București, sector 1, șoseaua București-Ploiești, nr.1A, Bucharest Business Park, clădirea 2, etaj 1-4, între orele 8:00-14:00.

Documentul menționat este disponibil si la următoarea adresă de internet: http://apmot.anpm.ro 

Dezbaterea publică a raportului privind proiectul „Exploatare agregate minerale prin decolmatarea cuvei lacului de acumulare Slatina, județul Olt, balastiera Slătioara” va avea loc în data de 11.04.2023, începând cu orele 11:00

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru Protecția Mediului Olt, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt până la data de 11.04.2023.  

Anunţul a fost publicat pe pagina de internet
HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A.

Data 06.03.2023