Internship: Sănătate şi Securitate în Muncă

Localizarea postului: Fabrica de ciment Fieni; 

Cerințe studii

  • Profil tehnic (Inginerie mecanică/ Inginerie electrică/ Construcții și Instalații/ Chimie industrială/ Sisteme de management);

Responsabilități

  • participă la elaborarea / actualizarea documentelor specifice din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (ex: plan de prevenire și protecție, instrucțiuni proprii SSM, tematici de instruire, etc.)
  • participă la efectuarea controalelor interne periodice la locurile de muncă și pregătește rapoarte scrise pentru informarea conducerii asupra deficienţelor constatate;
  • participă la instruirea lucrătorilor în domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă.

Vezi aici informații complete despre Programul Internship 2017