Internship: Inginerie mecanică

Localizarea postului: Fabricile de ciment Chișcădaga, Fieni, Tașca; 

Cerințe studii

  • specializarea Inginerie mecanică/ TCM/ Utilaj tehnologic;

Responsabilități

  • gestionează și transpune în format electronic desenele tehnice utilizând AutoCAD;
  • plotează desene formate mari;
  • asistă responsabilii de zonă la efectuarea inspecțiilor preventive și predictive;
  • înregistrează date în modulul SAP-PM;

Vezi aici informații complete despre Programul Internship 2017