Quarry Life Award

Quarry Life Award este o competiție internațională în domeniul cercetării și educării privind biodiversitatea în exploatările miniere de suprafață, destinată elevilor, studenților și cercetătorilor. O exploatare minieră oferă o mare varietate de peisaje și habitate unice, care găzduiesc o excepțională faună și floră locale. HeidelbergCement, prin proiectele analizate în cadrul Quarry Life Award, își propune să lărgească aria cunoștințelor cu privire la valoarea biologică a habitatelor din exploatările miniere.

Quarry Life Award a ajuns în 2016 la cea de-a treia ediție, precedentele desfășurându-se în 2012 și 2014. Au fost înscrise 454 de proiecte din 22 de țări, privind 69 de cariere miniere.

Temele de proiect eligibile sunt următoarele:

  • Studii de cercetare privind habitatul și speciile
  • Gestionarea biodiversității
  • Educație și conștientizare
  • Dincolo de granițele carierei
  • Proiect de clasă în rândul elevilor

Termene limită

La ediția din 2016, data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte a fost 1 martie. Cele mai bune cinci propuneri de proiect din fiecare țară au fost selectate pe baza valorii adăugate pentru natură și societate, a aspectelor legate de inovație, fezabilitate, creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului și implicarea factorilor de interes. Aceste prime cinci proiecte au desfășurat ulterior activități de cercetare, educație și promovare la scară mică în perioada aprilie-septembrie 2016. Raportul final de proiect care prezintă rezultatele, descoperirile și activitățile se depune până la sfârșitul lunii septembrie.

Sprijin financiar

Proiectele selectate primesc un avans, HeidelbergCement participând la costurile de proiect stabilite la nivelul fiecărei țări. Orice suport solicitat de participanți trebuie inclus în propunerea de proiect.

Premii

Evaluarea pentru acordarea premiilor în bani se va baza raportul final de cercetare, precum și pe activitatea de pe teren. Toate proiectele acceptate concurează simultan pentru premiile naționale și internaționale. Premiile naționale au o valoare de 1.500, 3.000 și 5.000 de euro. Premiul internațional are o valoare de 10.000 de euro și se acordă în cinci categorii distincte. Cel mai bun proiect va primi marele premiu, în valoare de 30.000 de euro.

 

Pentru detalii, vizitați site-ul Quarry Life Award.