Fabrica de ciment Tașca

Fabrica din judetul Neamț a fost înființată în anul 1951, la Bicaz, ca urmare a cererii masive de ciment în construcțiile hidrotehnice, industriale și edilitare, în modernizarea și dezvoltarea rețelei de drumuri și realizarea pe râul Bistrița a primei mari hidrocentrale din România.

În anul 1975, s-a construit noua fabrică de ciment, în comuna Tașca din apropiere, cea veche fiind scoasă din uz. Fabrica a funcționat sub numele de Moldocim S.A. Bicaz și a fost achiziționată în 1998 de HeidelbergCement, fiind prima achiziție în România a grupului german.

Prin modernizarea și extinderea realizate în anul 2009, capacitatea de producție autorizată a fabricii este, în prezent, de 3 milioane tone de ciment pe an.

Ce am făcut de la achiziție

Am realizat investiții de mediu în valoare totală de 16,6 milioane de Euro.

Am modernizat utilajele de desprăfuire folosite în procesele de producție, transport și depozitare. Astfel, am redus cantitatea de praf eliberat în atmosferă și emisiile de gaze de ardere. În prezent, acestea se situează mult sub limitele legale.

Respectând principiile dezvoltării durabile, am făcut eforturi pentru conservarea resurselor neregenerabile (minerale și combustibili fosili). În acest sens, am introdus în procesul de producere a cimentului combustibilii alternativi.

Cum reducem poluarea, folosind combustibili alternativi

Deschiderea celei de-a doua linii de producție

În 2009, în urma unei investiții substanțiale, am deschis o a doua linie de producție a clicherului. Criteriul principal la alegerea echipamentelor a fost un impact de mediu cât mai redus.

Spre exemplu, utilajul principal de desprăfuire este un filtru cu saci de ultimă generație, care garantează o emisie de maxim 10 mg/Nm3, mult peste performanțele electrofiltrului clasic.

Cuptorul de clincher este dotat cu un arzător performant, care asigură emisii reduse de NOx și permite arderea simultană atât a combustibililor tradiționali, cât și a celor alternativi. Cuptorul este, de asemenea, echipat cu o instalație modernă de monitorizare continuă a emisiilor la coș (debit de gaze de ardere, temperatură, umiditate, emisii de pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, carbon organic total, acid clorhidric, acid fluorhidric, amoniac etc).

În plus, toate echipamentele noii linii de producție beneficiază de instalații locale de desprăfuire (filtre cu saci și minifiltre). Acest lucru asigură un nivel maxim de reducere a poluării, dar și un consum minim de energie electrică.

Performanța de mediu

Când am preluat fabrica, emisiile de praf în atmosferă se situau cu mult peste limita legală.

Concentrație medie anuală pulberi fabrica de ciment Tașca (mg/Nm3)

Prin investițiile făcute, emisiile de praf au scăzut sub limitele impuse. Spre exemplu, pentru răcitorul grătar, concentrația emisiilor de praf a scăzut de peste 200 de ori față de anul 1998.

Pentru a ne încadra în limitele legale autorizate, calitatea apelor menajere este monitorizată periodic prin:

  • Laboratoare proprii;
  • Direcția Apelor Siret Bacău;
  • Un laborator independent acreditat.

Tabelul de mai jos prezintă valorile emisiilor specifice din 2016, în comparație cu rezultatele obținute prin folosirea celor mai bune tehnologii disponibile în Uniunea Europeană.

Indicator

UMFabrica BicazCele mai bune valori UE (BAT)
Emisie pulberi cuptorkg/t clincher0,0050,01 – 0,4
Emisie NOx cuptorkg/t clincher1,07< 0,4 – 6
Emisie SO2 cuptorkg/t clincher0,17< 0,02 – 7
Emisie CO cuptorkg/t clincher2,521 – 4
Tașca – total investiții cumulate de mediu și valorificare deșeuri (mii Euro)
Concentrație medie anuală NOx fabrica de ciment Tașca (mg/Nm3)

Concentrație medie anuală SO2 fabrica de ciment Tașca (mg/Nm3)

Fabrica de ciment Tașca

Tel: 
+ 40 233 25 42 21
Fax: 
+ 40 233 25 31 31
HeidelbergCement România S.A.
Sat Tașca
617455 Tașca
România

Localizare

Click pe pin pentru mai multe informații