Fabrica de ciment Chișcădaga

Construcția fabricii de ciment Chișcădaga a început în anul 1972 și a intrat în funcțiune în 1976. Este situată în apropierea orașului Deva, în satul Chișcădaga, din comuna Șoimuș. Capacitatea de producție autorizată a fabricii este de 1,65 milioane de tone de ciment pe an. HeidelbergCement a preluat această fabrică în anul 2000.

Ce am făcut de la achiziție 

Am realizat investiții de mediu în valoare totală de 12,5 milioane de Euro. Acestea constau în:

  • modernizarea utilajelor de desprăfuire;
  • achiziționarea instalațiilor automatizate de ardere a combustibililor alternativi;
  • achiziționarea a două instalații moderne de monitorizare continuă a emisiilor la coș (debit de gaze de ardere, temperatură, umiditate, emisii de pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, carbon organic total, acid clorhidric, acid fluorhidric, amoniac etc).

Am modernizat utilajele de desprăfuire folosite în procesele de producție, transport și stocare a cimentului. Astfel, am redus cantitatea de praf eliberat în atmosferă și emisiile de gaze de ardere. În prezent, acestea sunt sub limitele legale.

De asemenea, am achiziționat instalații automatizate de ardere a combustibililor alternativi: anvelope uzate și combustibil solid preparat din deșeuri industriale și menajere sortate – RDF. Prin aceste măsuri, contribuim la conservarea resurselor neregenerabile, cu precădere combustibili fosili, și respectăm principiile dezvoltării durabile. 

Cum reducem poluarea, folosind combustibili alternativi

Performanța de mediu

La preluarea fabricii, emisiile de praf în atmosferă se situau cu mult peste limita legală.

Prin investițiile făcute, emisiile au scăzut sub aceasta limită. Spre exemplu, pentru răcitorul grătar, concentrația emisiilor de praf a scăzut de peste 250 de ori față de anul 1998.

Concentrație medie anuală pulberi fabrica de ciment Chișcădaga (mg/Nm3)

Pentru a ne încadra în limitele legale autorizate, calitatea apelor menajere este monitorizată periodic prin:

  • Laboratoare proprii;
  • Direcția Apelor Mureș;
  • Un laborator independent acreditat.

Tabelul de mai jos prezintă valorile emisiilor specifice din 2016, în comparație cu rezultatele obținute prin folosirea celor mai bune tehnologii disponibile în Uniunea Europeană.

Indicator

UMFabrica DevaCele mai bune valori UE
Emisie pulberi cuptorkg/t clincher0,010,01 – 0,4
Emisie NOx cuptorkg/t clincher0,83< 0,4 – 6
Emisie SO2 cuptorkg/t clincher0,07< 0,02 – 7
Emisie CO cuptorkg/t clincher1,131 – 4
Chișcădaga – total investiții cumulate de mediu și valorificare deșeuri (mii Euro)
Concentrație medie anuală NOx  fabrica de ciment Chișcădaga (mg/Nm3)

Concentrație medie anuală SO2 fabrica de ciment Chișcadaga (mg/Nm3)

Fabrica de ciment Chișcădaga

Tel: 
+40 254 23 70 00
Fax: 
+40 254 23 70 08 / 9
HeidelbergCement România S.A.
Strada Principală 1
337457 Chișcădaga
România

Localizare

Click pe pin pentru mai multe informații