5. Decembrie 2017

117 liceeni au devenit în 2017 „Tineri Gardieni ai Mediului” pentru HeidelbergCement

București, 05.12.2017. 117 liceeni au fost implicați în anul 2017 în activitățile de responsabilitate socială ale HeidelbergCement România în calitate de tineri gardieni ai mediului. Sub coordonare profesională, elevii au monitorizat valorile indicatorilor de mediu, într-un proces educațional ce s-a desfășurat în patru etape de-a lungul anului în toate cele trei fabrici de ciment ale companiei.

Devenit deja tradiție, proiectul „Tinerii Gardieni ai Mediului” a demarat în 2013 odată cu prima invitație înaintată de către HeidelbergCement România elevilor de la liceele din cele trei comunitățile gazdă – Fieni, Chișcădaga și Tașca – de a participa alături de responsabilii din fabrici la monitorizarea și măsurarea valorilor indicatorilor de mediu.

„Activitățile de monitorizare din cadrul fabricilor de ciment HeildebergCement România sunt procese complexe prin care ne asigurăm că normele de protecție a mediului sunt respectate și ne bucură că acești copii se arată impresionați de complexitatea acțiunilor desfășurate. Prin entuziasmul lor ne demonstrează că investițiile în dezvoltarea durabilă a comunităților locale și în tehnologii prietenoase cu mediul sunt și vor rămâne prioritare pentru companie”, a declarat Cristian Voinițchi, Director Fabrica de ciment Fieni.

Fiecare etapă începe cu vizitarea fabricii, a instalației de monitorizare continuă a emisiilor, a camerei de comandă și continuă cu instructajul realizat de către responsabilul de mediu cu privire la procedurile de măsurare a indicatorilor, cu accesarea istoricului de date și a instrumentelor care asigură monitorizarea continuă, elevii vizualizând astfel evoluțiile proceselor urmărite.

„Comunicarea transparentă a impactului de mediu și sprijinirea educației privind conservarea mediului înconjurător în rândul tinerilor sunt principalele obiective ale proiectului „Tinerii Gardieni ai Mediului”. Grija pentru mediu este o preocupare permanentă a HeidelbergCement România, cât și o responsabilitate pe care trebuie să o transmitem tinerei generații”, a declarat Marius Lupa, Director Fabrica de ciment Tașca.

Printre indicatorii urmăriți se numără oxizii de azot (NOx), dioxidul de sulf (SO2), monoxidul de carbon (CO) și pulberile.

„Valorile înregistrate periodic se situează constant sub limitele admise. HeidelbergCement România a făcut investiții semnificative în ultimii ani în îmbunătățirea proceselor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și conservarea mediului înconjurător în comunitățile în care își desfășoară activitatea”, a declarat Gabriel Rotaru, Director Fabrica de ciment Chișcădaga.

Fabrica de ciment Fieni - medie a emisiilor lunare - 2017
Nr. crt.Indicator mg/NmcValoarea măsurată (aprilie)Valoarea măsurată (mai )Valoarea măsurată (septembrie)Valoarea măsurată (octombrie)Limita maximă admisă
1.NOx326,06312,18248,42282,79500
2.SO20,660,705,1311,83400
3.CO641,83637,41581,85612,882.000
4.Pulberi3,652,701,721,8330
 
Fabrica de ciment Chișcădaga - medie a emisiilor lunare - 2017

Nr. crt.

Indicator mg/NmcValoarea măsurată (aprilie)Valoarea măsurată (mai )Valoarea măsurată (septembrie)Valoarea măsurată (octombrie)Limita maximă admisă
1.NOx484431434422500
2.SO230,0867,831,8443,57450
3.CO6838945087152.000
4.Pulberi3,765,25,796,6430
 
Fabrica de ciment Tașca - medie a emisiilor lunare - 2017

Nr. crt.

Indicator mg/NmcValoarea măsurată (aprilie)Valoarea măsurată (mai )Valoarea măsurată (septembrie)Valoarea măsurată (octombrie)Limita maximă admisă
1.NOx463,24459,86447,96471,42500
2.SO224,8812,9830,1338,58400
3.CO1.134,251.766,331.290,51.210,572.000
4.Pulberi2,442,25,946,5230
 
Gardienii mediului dec 2017.

Proiectul de responsabilitate socială „Tinerii Gardieni ai Mediului” se desfășoară în patru etape în fiecare an în toate cele trei fabrici de ciment ale HeidelbergCement România cu scopul de a informa și educa membrii comunităților gazdă asupra impactului de mediu pe care îl are un actor economic. Compania comunică transparent valorile indicatorilor de mediu, care sunt mult sub cele admise de lege în toate fabricile. Pe site-ul oficial al companiei sunt prezentate valorile indicatorilor de mediu, înregistrate în fiecare din cele trei fabrici, din 1998 până în prezent.

O altă componentă principală a programului este dezvoltarea educației privind conservarea mediului înconjurător în rândul tinerilor, oferind elevilor cu specializare în protecția mediului și ecologie din comunitățile gazdă oportunitatea de a aplica practic noțiunile învățate în școală sub îndrumare specializată.

Bogdan Arnăutu

Communication Manager
Tel: 
+40 722 963 603
HeidelbergCement România S.A.
șoș. București-Ploiești 1A,
Bucharest Business Park, clădirea C2
013681 București
România